Von dem Buch Laiks iet: Manas Klejojo?s Dvseles Pasakas haben wir 2 gleiche oder sehr ähnliche Ausgaben identifiziert!

Falls Sie nur an einem bestimmten Exempar interessiert sind, können Sie aus der folgenden Liste jenes wählen, an dem Sie interessiert sind:

Laiks iet: Manas Klejojo?s Dvseles Pasakas100%: Raimonds Gudrups: Laiks iet: Manas Klejojo?s Dvseles Pasakas (ISBN: 9789934871023) 2018, Verlag: Ray Gudrups, auch als eBook.
Nur diese Ausgabe anzeigen…
"Laiks Iet": "Manas Klejojosas Dveseles Pasakas"43%: Raimonds Gudrups: "Laiks Iet": "Manas Klejojosas Dveseles Pasakas" (ISBN: 9789934871016) Verlag: Raimonds Gudrups, Broschiert.
Nur diese Ausgabe anzeigen…

Laiks iet: Manas Klejojo?s Dvseles Pasakas - 6 Angebote vergleichen

Bester Preis: 0,99 (vom 21.08.2019)
1
9789934871023 - Raimonds Gudrups: Laiks iet: Manas Klejojo?s Dvseles Pasakas
Raimonds Gudrupssearch

Laiks iet: Manas Klejojo?s Dvseles Pasakassearch

Lieferung erfolgt aus/von: Deutschland DE NW EB DL

ISBN: 9789934871023search bzw. 9934871025, in Deutsch, Ray Gudrups, neu, E-Book, elektronischer Download.

Bezmaksas piegāde.
Von Händler/Antiquariat.
Laiks iet: Manas Klejojo?s Dvseles Pasakas: Laiks iet un atrast sevi.Laiks iet un ved tevi ldzi, lai tu beidzot atrastu ceu pie sevis tda, kds esi piedzimis kds reiz vljies kt!T nav sakritba vai prsteigums, ka vrdi ststs un ceojums br?iem liekas savstarpji aizvietojami un teju sinonmi. Cilvka dzvesststs ir k atskaite par via ceojumu dzves lkloos. Prieki un bdas, piedzvojumi un iespaidi atdzvina jebkuru ststu, radot to tik sti dzvu, it k pats lastjs to izdzvotu."aj socili tik hiperaktvaj laik ms bie?i jtamies pazaudju?i saikni ar sevi un to patieso btbu, kpc esam "eit. Ms akli sekojam pa kda cita iemtu taku un, laikam ritot, sajtam arvien pieaugo?u tuk?umu krts. Un msu ststi, "iet, ir kda cita ststi, it k ms izdzvotu kda cita dzvi. Ms pieeram sevi, mekljot dzves jgu, iemeslu bt sev pa?am. Drz vien k neatkltu drgumu vai noslpumu to izmisgi skam meklt rpus sevis.Ikviens no mums kd brd uzdod jautjumus vai "is ir viss Viss, kas es esmu Ms to uzdodam mtei, tvam, saviem dieviem. Bet ja nu atbilde slpjas msos paños, gaidot sto brdi atklties Ja nu vieng lieta, kas stv starp tevi un tavu paties piepildjuma ceu, ir tava izvle "is ar ir ?s grmatas mris paldzt tev saprast un atcerties izvli, kuru reiz esi izdarjis. Laiks iet: manas klejojo?s dvseles pasakas ir kas krietni vairk par ceojumu blogu vai kda ceotja gargo atmo?anos ldzs svtajiem, ritulajiem akmeiem dzii d?ungos. "is ir ststs par sevis atkl?anu, atmo?anos un savieno?anos ar pa?m smalkkajm enerijm, kuras vada un veido ms visus. ? ir alegorija, kas paldz tev atcerties to, kas tu patie?m esi, un iemeslus, kpc esi izvljies bt te un tagad.Autora Raimonda Gudrupa gjiens pa Santjago ceu Spnij ir lieliska metafora ceojumam, kuram sekojot katrs varam atrast savu patieso dzves ceu.Ieskati via piedzvojumos iedvesmos tevi doties sav gargaj svtceojum. Tie paldzs tev atcerties laiku, kad biji prieka pilns, mirdzo?m acm un ar neizsmeamu dvseles piepildjuma sajtu krts.? sajta joprojm mt dzii tavs krts.Tu vienkr?i esi piemirsis, k ldz tai nonkt.Un nav jgaida, kad kds tevi pagrds no augstas klintsmalas. Tev vajag tikai ieplest sprnus un noert vju tajos.Tu esi piedzimis oriinls, país. Un visuma vstures laik nav bijis neviena tda k tu un nekad ar nebs. Laiks iet un atjaunot saikni ar sevi tdu, kds esi gribjis bt jau pirms ilga laika. Atbildes, kuras tu mekl, ir atrodamas tev pa".Noprc un sc last Laiks iet: manas klejojo?s dvseles pasakas jau "odien!Esi gatavs ceojumam Ej uz lapas aug?u un spied Buy Now pogu! Lettisch, Ebook.
2
9789934871023 - Raimonds Gudrups: Laiks iet: Manas Klejojo¨s Dvseles Pasakas
Raimonds Gudrupssearch

Laiks iet: Manas Klejojo¨s Dvseles Pasakassearch

Lieferung erfolgt aus/von: Deutschland NW EB DL

ISBN: 9789934871023search bzw. 9934871025, Sprache unbekannt, Ray Gudrups, neu, E-Book, elektronischer Download.

0,99 + Versand: 9,90 = 10,89
unverbindlich
Bezmaksas piegāde.
Von Händler/Antiquariat.
Laiks iet: Manas Klejojo¨s Dvseles Pasakas: Laiks iet un atrast sevi. Laiks iet un ved tevi ldzi, lai tu beidzot atrastu ceu pie sevis tda, kds esi piedzimis&hellip kds reiz vljies kt! T nav sakritba vai prsteigums, ka vrdi &ldquo ststs&rdquo un &ldquo ceojums&rdquo br¸iem liekas savstarpji aizvietojami un teju sinonmi. Cilvka dzvesststs ir k atskaite par via ceojumu dzves lkloos. Prieki un bdas, piedzvojumi un iespaidi atdzvina jebkuru ststu, radot to tik sti dzvu, it k pats lastjs to izdzvotu. &Scaron aj socili tik hiperaktvaj laik ms bie¸i jtamies pazaudju&scaron i saikni ar sevi un to patieso btbu, kpc esam &scaron eit. Ms akli sekojam pa kda cita iemtu taku un, laikam ritot, sajtam arvien pieaugo&scaron u tuk&scaron umu krts. Un msu ststi, &scaron iet, ir kda cita ststi, it k ms izdzvotu kda cita dzvi. Ms pieeram sevi, mekljot dzves jgu, iemeslu bt sev pa&scaron am. Drz vien k neatkltu drgumu vai noslpumu to izmisgi skam meklt rpus sevis. Ikviens no mums kd brd uzdod jautjumus &ndash vai &scaron is ir viss Viss, kas es esmu Ms to uzdodam mtei, tvam, saviem dieviem. Bet &ndash ja nu atbilde slpjas msos pa&scaron os, gaidot sto brdi atklties Ja nu vieng lieta, kas stv starp tevi un tavu paties piepildjuma ceu, ir tava izvle &Scaron is ar ir &scaron s grmatas mris &ndash paldzt tev saprast un atcerties izvli, kuru reiz esi izdarjis. &ldquo Laiks iet: manas klejojo&scaron s dvseles pasakas&rdquo &ndash ir kas krietni vairk par ceojumu blogu vai kda ceotja gargo atmo&scaron anos ldzs svtajiem, ritulajiem akmeiem dzii d¸ungos. &Scaron is ir ststs par sevis atkl&scaron anu, atmo&scaron anos un savieno&scaron anos ar pa&scaron m smalkkajm enerijm, kuras vada un veido ms visus. &Scaron ir alegorija, kas paldz tev atcerties to, kas tu patie&scaron m esi, un iemeslus, kpc esi izvljies bt te un tagad. Autora Raimonda Gudrupa gjiens pa Santjago ceu Spnij ir lieliska metafora ceojumam, kuram sekojot katrs varam atrast savu patieso dzves ceu. Ieskati via piedzvojumos iedvesmos tevi doties sav gargaj svtceojum. Tie paldzs tev atcerties laiku, kad biji prieka pilns, mirdzo&scaron m acm un ar neizsmeamu dvseles piepildjuma sajtu krts. &Scaron sajta joprojm mt dzii tavs krts. Tu vienkr&scaron i esi piemirsis, k ldz tai nonkt. Un nav jgaida, kad kds tevi pagrds no augstas klintsmalas. Tev vajag tikai ieplest sprnus un noert vju tajos. Tu esi piedzimis oriinls, pa&scaron s. Un visuma vstures laik nav bijis neviena tda k tu un nekad ar nebs. Laiks iet un atjaunot saikni ar sevi tdu, kds esi gribjis bt jau pirms ilga laika. Atbildes, kuras tu mekl, ir atrodamas tev pa&scaron . Noprc un sc last &ldquo Laiks iet: manas klejojo&scaron s dvseles pasakas&rdquo jau &scaron odien! Esi gatavs ceojumam Ej uz lapas aug&scaron u un spied &ldquo Buy Now&rdquo pogu! &nbsp, Englisch, Ebook.
3
9789934871023 - Raimonds Gudrups: Laiks iet: Manas Klejojosas Dveseles Pasakas
Raimonds Gudrupssearch

Laiks iet: Manas Klejojosas Dveseles Pasakas (2018)search

Lieferung erfolgt aus/von: Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland NW EB DL

ISBN: 9789934871023search bzw. 9934871025, Sprache unbekannt, Ray Gudrups, Ray Gudrups, Ray Gudrups, neu, E-Book, elektronischer Download.

5,99 (£ 5,49)¹
versandkostenfrei, unverbindlich
in-stock.
Von Händler/Antiquariat.
Laiks iet un atrast sevi. Laiks iet un ved tevi lidzi, lai tu beidzot atrastu celu pie sevis tada, kads esi piedzimis… kads reiz velejies klut! Ta nav sakritiba vai parsteigums, ka vardi "stasts" un "celo.
4
9789934871023 - Raimonds Gudrups: Laiks iet: Manas Klejojo
Raimonds Gudrupssearch

Laiks iet: Manas Klejojosearch

Lieferung erfolgt aus/von: Vereinigte Staaten von Amerika NW EB

ISBN: 9789934871023search bzw. 9934871025, Sprache unbekannt, Ray Gudrups, neu, E-Book.

Stock.
Von Händler/Antiquariat.
Laiks-iet~~Raimonds-Gudrups, Laiks iet: Manas Klejojo, NOOK Book (eBook).
5
9789934871016 - Raimonds Gudrups: "Laiks Iet": "Manas Klejojosas Dveseles Pasakas"
Raimonds Gudrupssearch

"Laiks Iet": "Manas Klejojosas Dveseles Pasakas"search

Lieferung erfolgt aus/von: Vereinigte Staaten von Amerika HC NW

ISBN: 9789934871016search bzw. 9934871017, Sprache unbekannt, Raimonds Gudrups, gebundenes Buch, neu.

39,71 ($ 49,00)¹
unverbindlich
Stock, plus piegāde.
Von Händler/Antiquariat.
Laiks-Iet~~Raimonds-Gudrups, "Laiks Iet": "Manas Klejojosas Dveseles Pasakas", Hardcover.
6
9789934871023 - <extra1></extra1>: Laiks iet: Manas Klejojosas Dveseles Pasakas
<extra1></extra1>search

Laiks iet: Manas Klejojosas Dveseles Pasakassearch

Lieferung erfolgt aus/von: Italien IT NW

ISBN: 9789934871023search bzw. 9934871025, in Italienisch, Ray Gudrups, neu.

0,99 + Versand: 7,00 = 7,99
unverbindlich
3 - 4 gg.
Von Händler/Antiquariat.
.