પૃથ્વીથી ચંદ્ર સુધી: From the Earth to the Moon - ein Angebot gefunden

Bester Preis: 10,52 (vom 09.02.2020)
Aus dem Archiv:
1
9789411110386 - પૃથ્વીથી ચંદ્ર સુધી: From the Earth to the Moon

પૃથ્વીથી ચંદ્ર સુધી: From the Earth to the Moon

Lieferung erfolgt aus/von: Vereinigte Staaten von Amerika ~EN PB NW

ISBN: 9789411110386 bzw. 941111038X, vermutlich in Englisch, Classic Translations, Taschenbuch, neu.

10,52 ($ 11,54)¹
unverbindlich
Lieferung aus: Vereinigte Staaten von Amerika, In voorraad, exclusief verzendkosten.
પૃથ્વીથી ચંદ્ર સુધી લગભગ 100 વર્ષ પહેલાં માણસ ચંદ્ર પર પગ મૂક્યો તે પહેલાં લખવામાં આવ્યો હતો, જે પ્રારંભિક વૈજ્ .ાનિક અને સાહસ પુસ્તકનું મિશ્રણ હતું, જેમાં જુલ્સ વર્નના ખૂબ વૈજ્ .ાનિક મનની સાથે સાચા અર્થમાં કાલ્પનિક તત્વો છે.અમેરિકામાં ભયાનક રીતે તેના વર્તમાન રાજ્ય જેવું જ છે, બંદૂક ઉત્સાહીઓ પોતાને ગૃહ યુદ્ધના અંતે કોઈ પણ વસ્તુ માર્યા વગર શોધી કા findે છે. બાલ્ટીમોર ગન ક્લબ અને તેના પ્રમુખ નક્કી કરે છે કે બેલિસ્ટિક્સ માટે એકદમ અલગ અભિગમ લેવો જોઈએ અને ચંદ્ર પર મિસાઇલ મોકલવા માટે એક મિશન હાથ ધરવું જોઈએ.
Kategorie: Trade Books>Trade Paperback>Undefined>Undefined>Undefined
Daten vom 09.02.2020 08:09h
ISBN (andere Schreibweisen): 94-111-1038-X, 978-94-111-1038-6
Zuerst gefunden: 09.02.2020 08:09:25
Zuletzt gefunden: 09.02.2020 08:09:25
Kleinster Preis: 10,52 (vom 09.02.2020 08:09:25)
Höchster Preis: 10,52 (vom 09.02.2020 08:09:25)
Fundstellen insgesamt: 1

Momentan keine Suchergebnisse - vielleicht bald lieferbar

Ihre Suche nach ist bei mehr als 100 angebundenen Webshops momentan nicht lieferbar. Wir finden dieses Buch aber trotzdem innerhalb weniger Wochen.

Sie Suchen nach diesem Buch:
પૃથ્વીથી ચંદ્ર સુધી: From the Earth to the Moonપૃથ્વીથી ચંદ્ર સુધી: From the Earth to the Moon
ISBN: 9789411110386

Speichern Sie diese Suche kostenlos in ab, dann werden Sie automatisch benachrichtigt, sobald dieses Buch verfügbar ist. Meistens finden wir dieses Buch innerhalb weniger Wochen und verständigen Sie dann per E-Mail. Sie können dann frei entscheiden, ob Sie das Buch kaufen wollen oder nicht.

Unser Suchtipp für Ihre Suche:

Sie haben jetzt folgende Möglichkeiten:

  • Speichern Sie diese Seite in Ihren Lesezeichen oder Favoriten ab, dann können Sie jederzeit die Suche erneut ausführen.
  • Das Buch ist tatsächlich derzeit vergriffen bzw. nicht lieferbar. Es ist z.B. eine Rarität. Möglicherweise ist es aber in einiger Zeit lieferbar. Speichern Sie dazu diese Suche kostenlos ab oder lassen Sie sich kostenlos auf dieses Gerät benachrichten und Sie werden automatisch per E-Mail oder Nachricht informiert, sobald dieses Buch wieder lieferbar wird. Wir sind zuversichtlich, dass wir jedes Buch auf diese Weise innerhalb relativ kurzer Zeit finden. Probieren Sie es einfach aus!

Anmeldung mit Google:

ODER

Anmeldung mit Facebook:

Mit Facebook anmelden oder registrieren

Lade…