Erweiterte Suche
Wir suchen aus über 100 Shops für Sie jetzt die besten Angebote - bitte etwas Geduld…
- Versandkosten nach Deutschland (ändern auf AUT, CHE, NLD, SWE, DEN, RUS, FRA, POL, CZE, GBR, USA)
Voreinstellungen anlegen

Alle Bücher für 9789013140194 - jedes Angebot vergleichen

9789013140194 - Verbintenissen tot betaling van een geldsom - Buch
1

Verbintenissen tot betaling van een geldsom (?)

Lieferung erfolgt aus/von: Niederlande

ISBN: 9789013140194 (?) bzw. 901314019X, in Holländisch, neu

Von Händler/Antiquariat
Bij een wederkerige overeenkomst tussen twee of meer partijen maakt een verbintenis tot betaling van een geldsom in veel gevallen deel uit van de ontstane rechtsverhouding. Het kan gaan om koop, maar bij vergoeding van schade gaat het meestal ook om betaling van een geldsom -. In geval van schenking neemt de schenker veelal op zich een geldsom te betalen. In "Verbintenis tot betaling van een geldsom wordt deze veel voorkomende verbintenis van verschillende kanten toegelicht. Verbintenis tot betaling volgens afd. 6.1.11 BW Deze uitgave gaat specifiek over verbintenissen tot betaling van een geldsom, een onderwerp dat handboeken over verbintenissenrecht meestal beknopt bespreken. De uitgave behandelt afd. 6.1.11 BW (waarin een regeling is gegeven voor de betaling van een geldsom) en gaat in op onderwerpen als: · onderscheid tussen chartaal en giraal geld · valutakwesties · aan en door wie moet worden betaald · verrekening van een geldschuld met een ertegenover staande vordering · betaling per giro en de betalingstransactie in titel 7.7b BW · girale betaling met een betaalkaart · onrechtmatig gebruik van een betaalkaart door een ander dan de kaarthouder · automatische incasso en stornering · situaties waarin een derde de door de schuldenaar verschuldigde geldsom voldoet (via creditcard, een cheque of betaling door een bank die documentair krediet heeft gesteld), Rechten, Rechten
Bestellnummer bei der Plattform Ako.nl: 9789013140194
Kategorie: Studieboeken
Daten vom 02.04.2017 19:05h
ISBN (andere Schreibweisen): 90-13-14019-X, 978-90-13-14019-4

9789013140194

Finden Sie alle lieferbaren Bücher zur ISBN-Nummer 9789013140194 einfach und schnell und können die Preise vergleichen und sofort bestellen.

Sämtliche lieferbare Exemplare von "og_title" finden Sie bei DieBuchSuche.de.

Benachbarte Bücher

>> zum Archiv