Bun és bunhodés Author - 2 Angebote vergleichen

Bester Preis: 0,91 (vom 17.05.2020)
1
9786156123251 - Bun és bunhodés Dosztojevszkij Author

Bun és bunhodés Dosztojevszkij Authorsearch

Lieferung erfolgt aus/von: Vereinigte Staaten von Amerika ~EN NW EB DL

ISBN: 9786156123251search bzw. 6156123253, vermutlich in Englisch, PairDime, neu, E-Book, elektronischer Download.

0,91 ($ 0,99)¹ thumb_up
versandkostenfrei, unverbindlich
Raktáron.
Von Händler/Antiquariat.
Dosztojevszkij ​számára – írja Rosa Luxemburg, a forradalmár asszony – »kizökkent az idő«, amikor látta, hogy egyik ember megölheti a másikat. Nem lelheti békéjét, mert ismeri azt a felelősséget, amely ezért a szörnyűségért valamennyiünket terhel. Aki csak egyszer is átélte az ő Raszkolnyikovját… az többé sohasem rejtőzhet el a maga csigaházacskájába, a filiszterség és az önhitt egoizmus tojáshéjába…A Bűn és bűnhődés a mély és tiszta szellemű, de ellentmondásokkal küzdő s meghasonlott lelkű géniusz legzártabb, legművészibb gonddal szerkesztett alkotása. Talán ezzel magyarázható, hogy világszerte a Bűn és bűnhődés lett életműve legismertebb darabja. A páratlan lélekábrázolás, az emberi jellemek szuggesztív erejű rajza, a magával ragadó stílus, a mesteri kompozíció, a kapitalista nagyváros sikátorainak, piszkos bérkaszárnyáinak, fojtott levegőjű odúinak szorongatóan hiteles képe az írásművészet halhatatlan alkotásai közé emeli művét. A „detektívregényből” így lesz klasszikus remek, minden idők egyik legmegrázóbb lélekrajzregénye.
2
9786156123251 - Dosztojevszkij: Bn és bnhdés
zoom_in
Dosztojevszkijsearch

Bn és bnhdéssearch

Lieferung erfolgt aus/von: Deutschland NW EB DL

ISBN: 9786156123251search bzw. 6156123253, Sprache unbekannt, Pairdime, neu, E-Book, elektronischer Download.

0,99 thumb_up + Versand: 28,00 = 28,99
unverbindlich
Von Händler/Antiquariat.
Bn és bnhdés: Dosztojevszkij sz&aacute m&aacute ra &ndash &iacute rja Rosa Luxemburg, a forradalm&aacute r asszony &ndash &raquo kiz&ouml kkent az id&laquo , amikor l&aacute tta, hogy egyik ember meg&ouml lheti a m&aacute sikat. Nem lelheti b&eacute k&eacute j&eacute t, mert ismeri azt a felelss&eacute get, amely ez&eacute rt a sz&ouml rnys&eacute g&eacute rt valamennyi&uuml nket terhel. Aki csak egyszer is &aacute t&eacute lte az Raszkolnyikovj&aacute t&hellip az t&ouml bb&eacute sohasem rejtzhet el a maga csigah&aacute zacsk&aacute j&aacute ba, a filiszters&eacute g &eacute s az &ouml nhitt egoizmus toj&aacute sh&eacute j&aacute ba&hellip " A Bn &eacute s bnhd&eacute s a m&eacute ly &eacute s tiszta szellem, de ellentmond&aacute sokkal k&uuml zd s meghasonlott lelk g&eacute niusz legz&aacute rtabb, legmv&eacute szibb gonddal szerkesztett alkot&aacute SA. Tal&aacute n ezzel magyar&aacute zhat&oacute , hogy vil&aacute gszerte a Bn &eacute s bnhd&eacute s lett &eacute letmve legismertebb darabja. A p&aacute ratlan l&eacute lek&aacute br&aacute zol&aacute s, az emberi jellemek szuggeszt&iacute v erej rajza, a mag&aacute val ragad&oacute st&iacute lus, a mesteri kompoz&iacute ci&oacute , a kapitalista nagyv&aacute ros sik&aacute torainak, piszkos b&eacute rkasz&aacute rny&aacute inak, fojtott levegj od&uacute inak szorongat&oacute an hiteles k&eacute pe az &iacute r&aacute smv&eacute szet halhatatlan alkot&aacute sai k&ouml z&eacute emeli mv&eacute t. A &bdquo detekt&iacute vreg&eacute nybl&rdquo &iacute gy lesz klasszikus remek, minden idk egyik legmegr&aacute z&oacute bb l&eacute lekrajzreg&eacute nye. Ungarisch, Ebook.