A nyomorultak Author - 2 Angebote vergleichen

Bester Preis: 0,91 (vom 17.05.2020)
1
9786156123220 - A nyomorultak Victor Hugo Author

A nyomorultak Victor Hugo Authorsearch

Lieferung erfolgt aus/von: Vereinigte Staaten von Amerika NW EB DL

ISBN: 9786156123220search bzw. 6156123229, Sprache unbekannt, PairDime, neu, E-Book, elektronischer Download.

0,91 ($ 0,99)¹ thumb_up
versandkostenfrei, unverbindlich
Raktáron.
Von Händler/Antiquariat.
Victor Hugo hatalmas korfestő regénye éles tiltakozást fejez ki a kialakuló polgári társadalom szembeszökő bűneivel szemben. A széles koncepciójú műben az író művészete egész erejével harcol az igazságszolgáltatás merevsége és túlzásai, a munkások és munkásnők elnyomorodása ellen, védelmébe veszi az elhagyott gyermekek ügyét.De nemcsak a felületi bajokat látja, hanem kora társadalmának igazságtalanságra épült alapjait is támadja és a forradalmi harcok dicsőségét hirdeti. A gazdagon burjánzó mese minden korok olvasóját magával ragadja. A romantikus Victor Hugo itt igen sokszor a legtisztább realista eszközökhöz is nyúl, s e mű egy ellentmondásos korszak egyik legkiválóbb alakjának maradandó értékű munkája.
2
9786156123220 - victor hugo: A nyomorultak
zoom_in
victor hugosearch

A nyomorultaksearch

Lieferung erfolgt aus/von: Deutschland NW EB DL

ISBN: 9786156123220search bzw. 6156123229, Sprache unbekannt, Pairdime, neu, E-Book, elektronischer Download.

0,99 thumb_up + Versand: 28,00 = 28,99
unverbindlich
Von Händler/Antiquariat.
A nyomorultak: Victor Hugo hatalmas korfest reg&eacute nye &eacute les tiltakoz&aacute st fejez ki a kialakul&oacute polg&aacute ri t&aacute rsadalom szembesz&ouml k bneivel szemben. A sz&eacute les koncepci&oacute j&uacute mben az &iacute r&oacute mv&eacute szete eg&eacute sz erej&eacute vel harcol az igazs&aacute gszolg&aacute ltat&aacute s merevs&eacute ge &eacute s t&uacute lz&aacute sai, a munk&aacute sok &eacute s munk&aacute snk elnyomorod&aacute SA ellen, v&eacute delm&eacute be veszi az elhagyott gyermekek &uuml gy&eacute t. De nemcsak a fel&uuml leti bajokat l&aacute tja, hanem kora t&aacute rsadalm&aacute nak igazs&aacute gtalans&aacute gra &eacute p&uuml lt alapjait is t&aacute madja &eacute s a forradalmi harcok dicss&eacute g&eacute t hirdeti. A gazdagon burj&aacute nz&oacute mese minden korok olvas&oacute j&aacute t mag&aacute val ragadja. A romantikus Victor Hugo itt igen sokszor a legtiszt&aacute bb realista eszk&ouml z&ouml kh&ouml z is ny&uacute l, s e m egy ellentmond&aacute sos korszak egyik legkiv&aacute l&oacute bb alakj&aacute nak maradand&oacute &eacute rt&eacute k munk&aacute ja. Ungarisch, Ebook.